DadaSoft021
Svetozara Miletića 26
21208, Sremska Kamenica
Telefon: +381 63 531 966
info@dadasoft021.com

MSR-250 USB

Sef za novac HS-330A
Specifikacija
  • Boja: crna

Dimenzije
  • W x L x H - 33 x 33 x 10 cm

Sef za novac HS-410A
Specifikacija
  • Boja: crna

Dimenzije
  • W x L x H - 41 x 42 x 10 cm